(0235) 3 894 999

Nhận dạy Tin học các lớp cơ bản và nâng cao bậc học THCS, THPT

Chúng tôi thường xuyên mở các lớp Tin học theo các cấp độ:
 
 - Tin học phổ thông:
+ Tin học lớp 8
+ Tin học lớp 9
 
- Tin học ứng dụng:
+ Văn phòng (Windows, Word, Excel)
+ Thiết kế bài giảng điện tử bằng Power Point
+ Access